Przetarg – oprogramowanie: system klasy e-business

Realizując projekt dofinansowywany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, prosimy o przedstawienie oferty na:

Oprogramowanie: system klasy e-business (system informatyczny umożliwiający obustronną komunikację pomiędzy systemami partnerów za pośrednictwem web-service) wraz z opcja zarządzania obiegiem dokumentów.

Instalację i konfigurację prototypu systemu B2B (platforma i portal wymiany danych oraz system obiegu dokumentów pomiędzy Partnerami).

Konfigurację i modyfikację systemu B2B (platforma i portal wymiany danych i system obiegu dokumentów pomiędzy Partnerami).  Opracowanie wersji finalnej, pilotażowe uruchomienie.

Prosimy ponadto załączyć informacje o oferencie (dane kontaktowe, rejestrowe, ogólne informacje o firmie).

Kryteria oceny ofert:

  • Cena – waga 30%
  • Spełnienie wymagań funkcjonalnych i technicznych – waga 60%
  • Doświadczenie w tworzeniu / dostawie systemów obiegu dokumentów dla firm komercyjnych – 10%


Oferty prosimy przesyłać w terminie do 15 marzec 2011 roku, za pośrednictwem poczty e-mail:  biuro@ekoconsultant.pl lub na faks 012 378 78 50.

Ewentualne pytania prosimy kierować na ww. adres e-mail.


Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Inwestujemy w waszą przyszłość.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bookmark and Share
Partnerzy:
Systemy ERP
4audyt
Stowarzyszenie doradców gospodarczych
Polska Izba Firm Szkoleniowych
British Polish Chamber of Commerce