Controlling- podstawą efektywnego zarządzania

Controlling stał się narzędziem pracy każdego przedsiębiorstwa. Już dawno przestał pełnić wyłącznie funkcję usprawniającą przedsiębiorstwa, a stał się centrum zarządzania firmą. Nakłady poniesione na controlling to jedne z najlepiej zainwestowanych pieniędzy w przedsiębiorstwie. System ten dostarcza zarządzającym wiedzę, która ulepsza struktury procesów w przedsiębiorstwie. To pomoc w podejmowaniu bardziej trafnych oraz wiarygodnych decyzji. Jeśli chcą Państwo zyskać pewność, iż Wasz system prawidłowo wspiera funkcjonowanie przedsiębiorstwa i w pełni wykorzystuje dostępne mechanizmy, prosimy o kontakt ze specjalistą Ekoconsultant: econtrolling@ekoconsultant.pl

Bookmark and Share
Partnerzy:
Systemy ERP
4audyt
Stowarzyszenie doradców gospodarczych
Polska Izba Firm Szkoleniowych
British Polish Chamber of Commerce