Przetarg na wynajem pomieszczeń na punkty konsultacyjne

Realizując projekt dofinansowywany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prosimy o przedstawienie oferty na:

Wynajem pomieszczeń na punkty konsultacyjne

Do oferty prosimy załączyć informacje o oferencie (dane kontaktowe, rejestrowe, ogólne informacje o firmie). Kryteria oceny ofert:

  • cena – waga 50%,
  • lokalizacja waga 50.

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 18 marca 2011 roku, za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@ekoconsultant.pl lub na faks 012 378 78 51. Ewentualne pytania prosimy kierować na ww. adres e-mail.

Punkty konsultacyjne muszą znajdować się w następujących lokalizacjach: w Nowym Sączu, Tarnowie, Nowym Targu, w powiecie myślenickim oraz chrzanowskim.

W każdej z lokalizacji zamierzamy stworzyć po jednym punkcie konsultacyjnym.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Bookmark and Share
Partnerzy:
Systemy ERP
4audyt
Stowarzyszenie doradców gospodarczych
Polska Izba Firm Szkoleniowych
British Polish Chamber of Commerce