Nabór wniosków – Działanie 8.2

6 lutego 2012r. zostanie ogłoszony pierwszy z przyszłorocznych konkursów na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 POIG. Wnioski będą przyjmowane do 2 marca. W 2012r. na projekty związane z wspieraniem wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B przeznaczono dofinansowanie o łącznej kwocie 1 195 mln zł.

Działanie 8.2 to projekt, który w szczególności ma na celu dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych firm partnerskich. Na ogół polega to na wdrożeniu nowych lub integracji systemów już posiadanych. Rozwiązanie takie znacząco podnosi efektywność oraz jakość procesów biznesowych w firmie, przyczyniając się do jej rozwoju. Dzięki bogatemu doświadczeniu w pozyskiwaniu funduszy unijnych oferujemy naszym Klientom kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa dotyczącego optymalnego rozwiązania, przygotowania dokumentów, a także wdrożenia wybranego systemu oraz późniejszego rozliczenia dotacji. W ramach Działania 8.2 pozyskaliśmy środki dla wielu firm; kilkadziesiąt zrealizowanych przez nas wdrożeń dofinansowanych było z dotacji UE. Jeżeli chcą Państwo wiedzieć więcej, prosimy o skontaktowanie się z naszymi konsultantami.

Bookmark and Share
Partnerzy:
Systemy ERP
4audyt
Stowarzyszenie doradców gospodarczych
Polska Izba Firm Szkoleniowych
British Polish Chamber of Commerce