Nowe przepisy a systemy księgowe

Od 1 stycznia 2013r. zaczynają wchodzić w życie nowe przepisy dotyczące zasad fakturowania i sposobu rozliczania podatku VAT.

Dlatego tak ważne jest zaktualizowanie oprogramowania księgowego w przedsiębiorstwie. Producent oprogramowania Comarch dostosowuje swoje systemy informatyczne do nowych rozporządzeń.

Planowane zmiany w systemach księgowych Comarch:
Zmiana zawartości faktur (obowiązkowe oznaczenia klasyfikacji transakcji, data dostawy lub usługi zamiast daty sprzedaży, rezygnacja z oznaczeń oryginał/kopia)
Wprowadzenie faktury uproszczonej
Wprowadzenie zbiorczej faktury korygującej
Możliwość wystawienia faktury zbiorczej (jedna faktura do wielu WZ)
Nowości w obszarze księgowym (limit VAT, nowe formularze deklaracji podatkowych PIT i VAT)
Zmiany w wyliczaniu deklaracji VAT UE (brak konieczności wykazywania prefiksu VAT na dokumencie)
Dostosowanie metody kasowej ( modyfikacje w mechanizmach wyliczających deklarację VAT-7K w oparciu o status płatności)
Regulacje związane z „ulgą na złe długi” (konieczność skorygowania deklaracji VAT-7 przez dłużnika, wierzyciel koryguje podstawę opodatkowania i podatek należny oraz składa deklarację VAT-ZD)

Już teraz wprowadź niezbędne aktualizacje w swoim systemie informatycznym! Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Bookmark and Share
Partnerzy:
Systemy ERP
4audyt
Stowarzyszenie doradców gospodarczych
Polska Izba Firm Szkoleniowych
British Polish Chamber of Commerce