Rewolucyjne zmiany w Ordynacji podatkowej – wielka burza w szklance wody

Ostatnie miesiące 2013 roku przebiegały pod hasłem zmian, jakie czekać nas miały od stycznia w Ordynacji podatkowej. Planowano aktualizować 151 zapisów, a fakt ten był szeroko komentowany zarówno przez polityków jak i przedsiębiorców. Jak wygląda ostatecznie kwestia zmian w styczniu 2014?

Wielkie plany

Najczęściej komentowane były dwie propozycje zmian. Pierwsza z nich to klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Warto zauważyć, że podobne rozwiązanie funkcjonowało już w Polsce i zostało derogowane w 2004 roku, z powodu niekonstytucyjności. Drugą kontrowersją była zmiana dotycząca interpretacji indywidualnych, wprowadzająca m.in możliwość odmowy takiej interpretacji w sytuacji gdy całokształt zdarzeń wskazuje na zamiar uniknięcia opodatkowania.

Jak jednak podejrzewano Ordynacja podatkowa w styczniu nie przeszła wielkiej metamorfozy. „Tak duże modyfikacje nie są możliwe z punktu widzenia legislacyjnego w tak krótkim czasie. W lipcu zakończyły się bowiem dopiero konsultacje międzyresortowe w sprawie projektu. Spośród 300 poprawek zgłoszonych zarówno przez inne resorty, jak i partnerów społecznych, co prawda tylko trzy spotkały się z uznaniem ministerstwa finansów, co nie zmienia faktu, że aktualizacje nie zostały wprowadzone.

Przedsiębiorcy, którzy w ostatnich miesiącach 2013 roku, starali się przygotować na zmiany mające nastąpić i pilnie śledzili wszelkie doniesienia na ten temat, robili to niepotrzebnie. Nie oznacza, to że Ordynacja podatkowa zostanie w takim wymiarze, w jakim jest teraz, na stałe. Proponowane aktualizacje z pewnością zostaną wprowadzone, ale w dłuższym okresie i raczej dopiero w drugim półroczu 2014 roku” – mówi Anna Prymakowska, specjalista ds. finansów i księgowości w firmie Ekoconsultant.

Co nowego?

Zmiany które zaszły w Ordynacji podatkowej można nazwać raczej porządkowaniem przepisów. Aktualizowane zostały tylko te zapisy, które należało uregulować w związku ze zmianami zachodzącymi w przepisach o podatku dochodowym i podatku VAT, bądź wymuszone zostały postanowieniami Trybunału Konstytucyjnego. Ostatecznie od października 2013 do stycznia 2014 aktualizowano pięć zapisów.

  • Poszerzono możliwość dokonywania płatności podatków lokalnych kartami płatniczymi o wszelkie instrumenty płatnicze.
  • Wdrożona została dyrektywa Rady UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Rozwiązanie to usprawnia wymianę informacji pomiędzy polską administracją podatkową a jej odpowiednikami w innych krajach Unii Europejskiej.
  • Na organy podatkowe i celne nałożono obowiązek zawiadamiania dłużnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania.
  • Poszerzono katalog przesłanek, od zaistnienia których uzależniony jest zawieszenie bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
  • Wprowadzono zmiany w kwotach zabezpieczeń i zastawów.

 

Bookmark and Share
Partnerzy:
Systemy ERP
4audyt
Stowarzyszenie doradców gospodarczych
Polska Izba Firm Szkoleniowych
British Polish Chamber of Commerce