Ankieta

Badanie Oczekiwań Klientów Usługi Doradczej

1. Czy kiedykolwiek korzystał(a) Pan(i) z usług?

2. Dlaczego dotychczas nie korzystał(a) Pan(i) z takich usług?

3. Co jest dla Pana(i) ważne w wyborze firmy doradczej? (można zaznaczyć max. 3
odpowiedzi)

4. Jaka forma kontaktu jest dla Pana(i) najwygodniejsza ? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)

5. Jakiego rodzaju usługi są niezbędne dla Pana(i) przedsiębiorstwa?

6. Co w świadczonych usługach doradczych jest dla Pana(i) najważniejsze? (proszę ocenić od 1 do 6, gdzie: 6 - najważniejsza cecha, 1-najmniej ważna)

7. Adres e-mail:

Bookmark and Share
Partnerzy:
Systemy ERP
4audyt
Stowarzyszenie doradców gospodarczych
Polska Izba Firm Szkoleniowych
British Polish Chamber of Commerce