Partners:
ERP Systems
4audyt
Stowarzyszenie doradców gospodarczych
Polska Izba Firm Szkoleniowych
British Polish Chamber of Commerce