Oferta na księgowość dla międzynarodowych firm

Księgowość na systemie ERPRealizujemy usługi księgowe w oparciu o systemy, na których pracują nasi Klienci, np.:

Dla przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego przygotowaliśmy wygodny pakiet w ramach outsourcingu księgowości:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości
  • obsługa rejestru należności i zobowiązań
  • kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa
  • prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami (zakupy i sprzedaż, zapasy, środki trwałe, środki pieniężne)
  • wyprowadzenie zaległości w ewidencji księgowej
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • sporządzanie okresowych raportów finansowych
  • rachunkowość zarządcza i controlling (system raportowania zarządczego, ocena wyniku finansowego, budżetowanie)
  • doradztwo w zakresie rachunkowości i regulacji prawnych

Istnieje także możliwość skorzystania z usługi nadzoru nad księgami w sytuacji, kiedy twoje księgi rachunkowe prowadzone są przez zagraniczny podmiot należący do grupy kapitałowej. W ramach takiego modelu współpracy oferujemy okresowe przeglądy ksiąg i kontrolę poprawności prowadzenia dokumentacji księgowej. Na podstawie ewidencji księgowej twojego przedsiębiorstwa nasi księgowi mogą także sporządzić rozliczenia podatkowe wymagane polskimi przepisami prawa.

Bookmark and Share
Partnerzy:
Systemy ERP
4audyt
Stowarzyszenie doradców gospodarczych
Polska Izba Firm Szkoleniowych
British Polish Chamber of Commerce