Jakość i bezpieczeństwo

Pracujemy według filozofii normy ISO 9001:2008. W naszej pracy wykorzystujemy licencjonowane, najnowocześniejsze programy księgowe, kompatybilne z innymi programami dostępnymi na rynku. Ponadto w trosce o bezpieczeństwo zdeponowanych przez Klientów dokumentów i przekazanych informacji stosujemy zasady systemu bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO 17799/BS 7799.

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A. w Krakowie na kwotę 10.000 euro oraz dodatkowo posiadamy wykupioną polisę ubezpieczenia dobrowolnego przekraczającą kwotę 100.000 zł.

Bookmark and Share
Partnerzy:
Systemy ERP
4audyt
Stowarzyszenie doradców gospodarczych
Polska Izba Firm Szkoleniowych
British Polish Chamber of Commerce