Partnerzy

IT Vision

Systemy ERP

Strategicznym partnerem projektu “Twój biznes, nasze wsparcie – doradztwo dla MŚP” jest firma IT Vision, która świadczyć będzie usługi doradcze z obszarów: IT, finansów i controllingu.

Kompetencje:

  • Wieloletnie doświadczenie wdrożeniowe w wielu branżach
  • Realizacja projektów międzynarodowych w średnich i dużych firmach, także notowanych na GPW
  • Ponad 100 przeprowadzonych skutecznie projektów w branżach handlowych, usługowych i produkcyjnych
  • Rozwiązania na bazie systemów: Dynamics-NAV, Dynamics-CRM, Intuit, Controlling Systems, Comarch Egeria, CDN XL, Oracle, Symfonia, Enova, SAP.

Sprawdż na: www.itvision.pl 

Polska Izba Firm Szkoleniowych

Polska Izba Firm Szkoleniowych

Istnieje od 2005 roku. PIFS integruje środowisko firm szkoleniowych wokoło misji i celów Izby. Izba opracowała – a jej członkowie stosują w praktyce – Kodeks Dobrych Praktyk PIFS. Głos Izby kształtuje opinię społeczną w kwestiach szkoleń, opodatkowania usług szkoleniowych i kształcenia przez całe życie. Ta stała obecność Izby w prasie, wywiady, wypowiedzi i wygłaszane opinie są dowodem jej rosnącego znaczenia. PIFS jest stałym partnerem merytorycznym dodatków do takich periodyków, jak Puls Biznesu, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita. Współpracuje z branżowymi portalami internetowymi oraz specjalistycznymi periodykami: Personel Plus, Manager Magazin, Fundusze Europejskie oraz EDS – w radzie programowej którego zasiada przedstawiciel Izby. Warto zaznaczyć, że wielu członków Izby systematycznie publikuje swoje własne teksty na temat szkoleń w prasie branżowej.

Ekoconsultant jest członkiem PIFS

Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych

Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych

powstało w końcu 1990r. w środowisku grupującym praktyków życia gospodarczego pracujących w firmach konsultingowych a chcących swoją wiedzą i doświadczeniem wspólnie wspierać proces przemian w Polsce. Po zarejestrowaniu w styczniu 1991r., SDG prowadzi działalność statutową skierowaną na stymulowanie rozwoju rynku usług konsultingowych w Polsce.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działalności w dziedzinie doradztwa gospodarczego i popieranie jego rozwoju w Polsce. Zgodnie ze statutem cel ten jest realizowany poprzez: wymianę i udostępnianie informacji, organizację szkoleń, seminariów i warsztatów zawodowych, propagowanie zasad etyki zawodowej, wspieranie rozwoju firm doradczych, współpracę z agendami rządowymi i pozarządowymi oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Ekoconsultant jest firmą wspierającą SDG. 

4Audyt

4Audyt

To profesjonalny zespół biegłych rewidentów, którzy swoje doświadczenie nabywali w trakcie wieloletniej pracy w branży audytorskiej a także pełniąc funkcje dyrektorów finansowych i kierowników jednostek.

4Audyt posiada bogate doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów prowadzących działalność w różnych formach i reprezentujących różne branże.

Zespół zdobywał wiedzę również prowadząc projekty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw – zarówno w sferze ekonomicznej, prawnej, kadrowej i organizacyjnej. Posiada kompetencje z zakresu wszelkich usług audytorskich – w tym w szczególności upubliczniania spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych i rynku alternatywnym NewConnect. Firma świadczy usługi według zasad polskiego prawa bilansowego, jak również według standardów międzynarodowych: MSR/MSSF, US GAAP, HB II.

British Polish Chamber of Commerce

British Polish Chamber of Commerce

Ekoconsultant należy do Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (British Polish Chamber of Commerce).

Organizacja ta stawia sobie za cel m.in. poprawę wizerunku brytyjskiego biznesu w Polsce i polskiego w Wielkiej Brytanii, budowanie dwustronnych stosunków gospodarczych i umacnianie relacji z odpowiednimi jednostkami rządowymi oraz biznesowymi w obu państwach. British Polish Chamber of Commerce zajmuje się także promowaniem najlepszych praktyk w polskiej i brytyjskiej gospodarce oraz kulturze. Jest członkiem Rady Izb Brytyjskich w Europie (COBCOE) – sieci przeszło 10 000 firm w ponad 30 krajach Europy.

Jako członek Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej Ekoconsultant bierze udział w prestiżowych wydarzeniach, mających na celu umacnianie więzi gospodarczych i kulturalnych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.

Bookmark and Share
Partnerzy:
Systemy ERP
4audyt
Stowarzyszenie doradców gospodarczych
Polska Izba Firm Szkoleniowych
British Polish Chamber of Commerce