Przetarg – oprogramowanie klasy business intelligence

Realizując projekt dofinansowywany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, prosimy o przedstawienie oferty na:

Oprogramowanie klasy business intelligence (system raportująco-controllingowy oparty o hurtownie danych typu OLAP) na potrzeby funkcjonalności raportowania dla Partnerów projektu wraz z możliwością raportowania internetowego. System dla minimum 25 użytkowników (przez WWW), plus min. jeden projektant, min. jeden administrator.

Prosimy ponadto załączyć informacje o oferencie (dane kontaktowe, rejestrowe, ogólne informacje o firmie).

Kryteria oceny ofert:

  • Cena – waga 45%
  • Funkcjonalność – waga 25%
  • Możliwość integracji – waga 20%
  • Łatwość obsługi – waga 10%


Oferty prosimy przesyłać w terminie do 30 sierpień 2011 roku, za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@ekoconsultant.pl lub na faks 012 378 78 50.

Ewentualne pytania prosimy kierować na ww. adres e-mail.


Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Inwestujemy w waszą przyszłość.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bookmark and Share
Partnerzy:
Systemy ERP
4audyt
Stowarzyszenie doradców gospodarczych
Polska Izba Firm Szkoleniowych
British Polish Chamber of Commerce