Przekształcanie działalności jednoosobowej w spółkę z o.o. – sukcesja podatkowa

Sukcesja_podatkowaWielu przedsiębiorców decydując się na przekształcenie działalności jednoosobowej w spółkę z o.o. przekonanych było o funkcjonującej sukcesji podatkowej. Zmiany, które weszły w życie w 2013 roku miały uporządkować tę kwestię. Jak sytuacja wygląda obecnie?

Czego mogą spodziewać się osoby, które zdecydowały się na zmianę podmiotu prawnego?

Z dniem 1 stycznia 2013 roku wprowadzono zmiany w Ordynacji podatkowej, regulujące zasady sukcesji w sferze prawa podatkowego, jeżeli chodzi o przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową. W wyniku modyfikacji możemy mówić o niepełnej sukcesji podatkowej. Już sam ustawodawca zaznacza bowiem, że będzie ona dotyczyła jedynie praw, a nie zobowiązań.

Pełna sukcesja nie jest możliwa z kilku powodów. Po przekształceniu w spółkę przedsiębiorca nie rozlicza się już jako osoba fizyczna, lecz jako osoba prawna, która ma zupełnie inne prawa i obowiązki fiskalne. Tym samym spółka teoretycznie może korzystać ze wszystkich zezwoleń i ulg, które przysługiwały w momencie prowadzanie działalności jednoosobowej, chyba że ustawa stanowi inaczej. Biorąc pod uwagę, że przepisy podatkowe dla osób fizycznych różnią się zdecydowanie w wielu kwestiach od przepisów dla osób prawnych, sukcesja funkcjonuje tak naprawdę w niewielkim zakresie. Przepisu nie stosuje się m.in do ulg podatkowych przewidzianych w prawie podatkowym, który reguluje ustawa – rozdziału 14, dział III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) To tutaj ustawodawca określa katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształconych. Co to oznacza w praktyce?

Osoba decydująca się na przekształcenie działalności w jednoosobową spółkę musi liczyć się z tym, że przepisy nie są do końca sprecyzowane, a co za tym idzie powodują wiele wątpliwości.

Sukcesja podatkowa obowiązuje jedynie w przypadku niektórych praw, z wyłączeniem zobowiązań. Brak zagwarantowanej ciągłości oznacza m.in., że nie można przenieść zadłużenia publiczno-prawnego na spółkę przekształconą.

W kwestii praw ustawodawca podaje konkretne sytuacje, w których sukcesja nie obowiązuje. Przedsiębiorca po przekształceniu nie może np. odliczyć strat podatkowych czy korzystać ze wszystkiego rodzaju ulg, które przysługiwały mu wcześniej.

Tylko w przypadku ustawy o VAT przepisy wyglądają tak samo, zarówno dla spółek jednoosobowych, jak i działalności gospodarczej. Tutaj często pojawiał się kłopot głównie natury techniczno-organizacyjnej np. w momencie zwrotu VAT-u. Jednak była to sytuacja przejściowa, która została uregulowana. Osoby decydujące się na przekształcenie, muszą być świadome, że niesie to za sobą wiele zmian, m.in. w kwestii podatkowej. Koszt wypłacanej dywidendy w spółce jednoosobowej również podlega opodatkowaniu. Przedsiębiorcy są zatem zobowiązani do zapłacenia tzw. podwójnego podatku. Zarówno od wypracowanego dochodu, jak również wypłacanej dywidendy. Jak widać wprowadzone zmiany nie przyczyniły się do poprawnego funkcjonowania sukcesji podatkowej.

Artykuł ukazał się na portalu Infor.pl dnia: 2014-02-28

Bookmark and Share
Partnerzy:
Systemy ERP
4audyt
Stowarzyszenie doradców gospodarczych
Polska Izba Firm Szkoleniowych
British Polish Chamber of Commerce