Informacje o dofinansowaniu

Zajmujemy się pozyskiwaniem środków ze wszystkich programów operacyjnych Europejskich Funduszy. Kwota środków przeznaczonych na realizację Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 wynosiła łącznie 104,8 mld Euro. Środki te zostały rozdysponowane pomiędzy poszczególne programy, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie.

Pozyskiwaniem środków z Funduszy Europejskich nasza Firma zajmuje się od dawna. Pierwsze dotacje pozyskiwane były już z programu PHARE 2000. Dzięki naszemu wsparciu wiele firm otrzymało wnioskowane dofinansowanie. Nabyte przez lata doświadczenie pomaga nam w skutecznym pozyskiwaniu środków unijnych. Nasza Firma dobrze wie jak potrzebne jest dofinansowanie przy rozwoju prowadzonej działalności czy nowej inwestycji, gdyż sama korzysta z zewnętrznego wsparcia funduszy europejskich.

Bookmark and Share
Partnerzy:
Systemy ERP
4audyt
Stowarzyszenie doradców gospodarczych
Polska Izba Firm Szkoleniowych
British Polish Chamber of Commerce