Nota prawna

Wysłana do Pana/Pani wiadomość e-mail oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem otrzymanej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość. Nie możemy zagwarantować, że elektroniczny sposób transmisji wiadomości będzie bezpieczny i pozbawiony błędów, gdyż wiadomość taka może zostać przechwycona, zmieniona, utracona lub zniszczona, a także może dotrzeć z opóźnieniem lub być niepełna. W związku z powyższym, nadawca nie może być odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub luki w wiadomości, które mogły powstać w wyniku jej elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, proszę zwrócić się o przesłanie papierowej kopii odnośnej wiadomości.

Bookmark and Share
Partnerzy:
Systemy ERP
4audyt
Stowarzyszenie doradców gospodarczych
Polska Izba Firm Szkoleniowych
British Polish Chamber of Commerce