Przedsiębiorco! Przygotuj swoją firmę na zmiany w przepisach

Już od 1 stycznia 2013r. zaczynają wchodzić w życie następujące zmiany w przepisach podatkowych.
Zmiana momentu postania obowiązku podatkowego (oprócz sytuacji szczególnych, obowiązek podatkowy będzie powstawał w momencie otrzymania zapłaty, a nie wystawienia faktury).
Zmiana momentu postania prawa do odliczenia podatku VAT (oprócz pewnych wyjątków, prawo do odliczenia podatku będzie związane z chwilą powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy, a nie z momentem otrzymania faktury).
Zwiększenie stawki VAT na niektóre wyroby
Możliwość wystawiania faktur uproszczonych, bez podawania wszystkich danych formalnych (dotyczy faktur o wartości niższej niż 450 zł lub 100 EUR).
Likwidacja faktur wewnętrznych
Możliwość wystawiania faktur zbiorczych
Zmiany wysokości opodatkowania (przy eksporcie)
Zmiana w kwestii zaliczek WDT i WNT (prawo do odliczenia podatku naliczonego w WNT będzie związane z posiadaniem oryginału faktury zakupowej od kontrahenta unijnego).
Modyfikacja definicji podstawy opodatkowania (podstawa opodatkowania będzie m.in. obejmować transport, prowizje, subwencje).
Zmiany dotyczące faktury korygujących (w określonych przypadkach przedsiębiorca będzie mógł obniżyć obrót mimo braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej).

Zmiany przepisów, w tym zmiany dotyczące fakturowania, oznaczają konieczność zaktualizowania systemów księgowych i szkoleń pracowników. Dzięki rozłożeniu w czasie wejścia w życie nowych przepisów przedsiębiorcy będą mieli czas na aktualizacje systemów i przeszkolenie pracowników nawet do 1 stycznia 2014 roku.

Oferujemy pomoc w:
ustaleniu, w jakim stopniu zmiany w ustawie VAT będą dotyczyły Twojej firmy
przeszkoleniu pracowników działu księgowości w obsłudze narzędzi dostosowanych do nowych przepisów
uaktualnieniu oprogramowania księgowego używanego w firmie do najnowszej dostępnej na rynku wersji.

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej albo uzyskać pomoc!

Bookmark and Share
Partnerzy:
Systemy ERP
4audyt
Stowarzyszenie doradców gospodarczych
Polska Izba Firm Szkoleniowych
British Polish Chamber of Commerce